Kovács Péter 3 hamis állítása

Kovács Péter XVI. kerületi polgármester szerdai posztjában három hamis állítás szerepelt. Nézzük ezeket most egyenként.

Ma Magyarországon a törvények szerint képviselőt nem lehet visszahívni vagy lemondatni, ha önszántából ezt nem teszi meg. Viszont Magyarország nem lehet következmények nélküli ország. Ha mégis így éreznénk, az azért van, mert akinek lehetősége lenne cselekedni nem cselekszik, ilyen-olyan megfontolásból.

Ezzel szemben a tény:
Kovács Péternek és a Fidesz frakciónak most is a kezében van a lehetőség, hogy amennyiben Vajda Zoltánt méltatlannak gondolják a képviselői munkára, akkor képviselői megbízatását a választókkal visszavonatják. Ehhez semmi mást nem kéne tenni Kovács Péternek és a Fidesz frakciónak, mint feloszlatni a jelenlegi képviselő-testületet, és időközi választást kiírni a XVI. kerületben. 

A választók hatalmazták fel Vajda Zoltánt, hogy képviselő legyen, a választók akaratából nyílt arra lehetősége, hogy az összes megválasztott képviselőhöz hasonlóan bizottsági tag legyen. Ezt a felhatalmazást csak a választók vehetik el tőle. Kovács Péter és a Fidesz azonban gyáva ahhoz, hogy demokratikus úton a választók kezébe adja a döntést, helyette, hatalmával visszaélve, megmásítja a választók akaratát. 

Továbbá tény az is, hogy egy ellenzéki képviselő bizottságból való eltávolításával Kovács Péter és a Fidesz egy olyan precedenst teremtene, amelynek alapján bármelyik ellenzéki képviselőt a mindenkori többség eltávolíthatna ellenőrző szerepéből, bármilyen mondvacsinált indokkal. A szerdai ülésre készült beterjesztés egyszerűen demokráciaellenes, mert lehetőséget ad a többségnek a hatalommal való visszaélésre. Ha túlhatalom alakul ki, és az ellenzéktől elveszi a mindenkori hatalom az ellenőrzés jogát, akkor könnyen eljutunk a kontroll nélküli hatalomhoz.

Ezzel a lépésükkel saját maguknak is ártanának, mert a Fidesz többsége nem tart örökké. Egy új többségnek is megadnák ezzel a lehetőséget arra, hogy hasonlóan járjanak el. Momentumos képviselők ugyanúgy felszólalnának ellene, ahogyan most én teszek ebben az esetben.

Vajda képviselői jogai nem csorbulnak, hiszen minden képviselő részt vehet a bizottsági üléseken, még akkor is, ha nem tagja a bizottságnak.

Ezzel szemben a tény:
“Egy bizottság ülésén részt venni és egy bizottságot vezetni és szavazni az két különböző dolog. Tehát megakadályozni, vagy helyes útra terelni mondjuk egy közbeszerzést, az tud, aki szavaz róla, aki nem, az csak kibicelni tud, meg a Facebookon írogatni utána róla.”

A fenti idézet nem tőlem, hanem Kovács Raymundtól, a Fidesz XVI. kerületi képviselőjétől származik, a 2019. október 30-i képviselő-testületi ülésen (jegyzőkönyv 28. oldalán)

Tehát azzal, hogy Kovács Péter polgármester és a Fidesz a következő szerdai testületi ülésen egy képviselőt ki akar zárni a gazdasági és közbeszerzési bizottságból, korlátozza képviselői munkáját, Raymund szavaival élve, kibiccé degradálja; vagyis megfosztja az ellenzék által delegált képviselőt a hatalom ellenőrzésének jogától.

(…) Vajda Zoltán akaratuk ellenére listázná embertársait, mindenkit, aki a köz szolgálatában dolgozik és nem áll ki hangosan szidni a jelenlegi kormányt.

Ezzel szemben a tény:
Vajda Zoltán butaságot írt le egy Facebook posztjában, de a lista szó nem szerepelt az ominózus posztban.
Szöveg szerint:
“Addig is tartsuk azonban számon, hogy kik azok, akik pillanatnyi előnyökért, anyagi javakért, a számukra drogként ható hatalomért kiszolgálják ezt a rendszert, és semmilyen szinten ne vállaljunk velük közösséget a későbbiekben, amikor a rezsim bukása után “megtérnek” és bizonygatják, hogy ők mindig is ellenállók voltak. És tartsuk számon azt a kevés számú tisztességes kivételt is, akinek tényleg nem volt más választása.”

Sem én, sem a Momentum XVI. kerületi szervezete nem tud azonosulni a fenti bekezdéssel, mint ahogy ezzel sem:
“A választás után természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi politikai és jogi elégtételt is”. Ez utóbbi idézet Orbán Viktortól származik.
A Momentum pont ezért jött létre, hogy a megosztás politikáját magunk mögött hagyjuk és a közös problémáinkra keressük a megoldásokat.

Véleményem szerint mindkét fenti idézet káros, nem segíti elő a magyar politikai közhangulat javulását. Ettől függetlenül, ha az első listáz, akkor a második is, ha a második nem listáz, akkor az első sem. Ebből kifolyólag, felháborodni csak az egyiken és nem a másikon, álságos és nem őszinte magatartás.

Továbbá tény az is, ha már a listázásnál tartunk, hogy a Fidesz listázta az egri lakosokat. Személyes adatok és a politikai hovatartozást rögzítő listák kerültek elő az egyik önkormányzat szekrényből, Nyitrai Zsolt, mint országgyűlési képviselőjelölt nevére kiállított választási ajánló ívek fénymásolatai, ami már önmagában a Btk-ba ütköző bűncselekmény. Ennek ellenére ezt a bizonyítékokkal alátámasztott listázást a mai napig nem ítélte el a Fidesz egyetlen közleményben sem.

Kedves hölgyeim és uraim, szerdán erről fog szavazni a képviselőtestület. Én továbbra is bízom abban, hogy a Fidesz kerületi képviselői között lesznek olyan demokráciáért elkötelezett emberek, akik nem fogják megszavazni Kovács Péter előterjesztését. Nem azért, mert egyetértenek Vajda Zoltán rossz és káros mondataival, hanem azért mert nem hallgattathatunk el senkit csak azért mert hülyeségeket beszél. Ez lenne a demokrácia és a szólásszabadság lényege.

Hollai Gábor

Hollai Gábor

A XVI. kerületi önkormányzat képviselőtestületének tagja, a Főváros Vízművek Igazgatósági Tanácsának elnöke. Nézd meg a bemutatkozó oldalát, és olvasd el további cikkeit!