Környezet és klímavédelem: ideje változtatni

A környezet és klímavédelem 2020-ban már sokkal nagyobb szerepet tölt be egy kerület, település, ország életében, mint akár az előző, 5 évvel ezelőtt kezdődött ciklusban. Ezért az önkormányzatokra is sokkal nagyobb felelősség hárul: helyben kell ötletekkel és lehetőségekkel ösztönözniük, segíteniük, támogatniuk a lakosságot abban, hogy egyénenként is hathatósan járuljanak hozzá a környezetünk védelméhez.

A környezetvédelem kérdése sokkal-sokkal fontosabb annál, mint hogy sekélyes pártérdekek miatt a szokásos – évek óta ebben a kerületben is működő munkamenet – továbbra is folytatódjon. Miszerint az ellenzéki tagok-képviselők által benyújtott javastatok már kapásból elutasításra, jobb esetben tartózkodás miatt meg nem valósításra ítéltetnek.

2019. októberében az önkormányzati választásokat követően kissé átalakult a Környezetvédelmi Bizottság is. Az alakuló ülésén az alpolgármester úr javasolta, sőt, kifejezetten kérte is, hogy a bizottság munkáját a pártérdekek ne befolyásolják, a munka szakmai, és kollegiális alapokon folyjék, a kerület környezetéért valóban tenni akaró bizottsági tagok közös munkájának eredményeként.

A fentiek érdekében három javaslattal is éltünk:

1. A két bizottsági ülés között benyújtott, megtárgyalandó témákat ne csak pár nappal az ülés előtt, az SZMSZ-ben minimális határidőként megjelölt 4 nappal korábban küldje ki a felelős a tagok számára, hanem azok beérkezését követően, a lehető leghamarabb.

2. Azoknál az indítványoknál, melyek az előző ciklusban elfogadott határozatokon alapulnak vagy azokra utalnak, a tisztánlátás és a becsületes döntés érdekében a felelős vagy az indítványozó csatolja a témára vonatkozó megelőző határozatot, annak anyagát és a korábbi döntést is. Így az új bizottsági tagok is korrektül tudnak egy-egy régebbi döntésen alapuló határozatot elbírálni.

3. A bizottság a közös és hatékony munka érdekében pártpreferenciák nélkül fogadjon be és beszéljen át a témákat, melyek a kerület környezet- és klímavédelmével kapcsolatosak. Ezeket az ötleteket egy „brainstorming” keretében előzetesen beszélhessük át, majd ezt követően a bizottság bármely tagja felvállalhatja az ötlet olyan formában történő kidolgozását, ami már határozati javaslatként kerülhet a bizottság elé. Ennek az a haszna és az értelme, hogy senkinek ne kelljen lyukas hordóba hordania a vizet, azaz esetleg heteken át kidolgozni egy olyan témát, amelyet a bizottságban senki nem talál megvalósításra érdemesnek, még kizárólag szakmai alapon sem.   

Ötletek, javaslatok a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság számára

A kerületben élők egyéni és személyes környezettudatos hozzáállásának segítésére, fejlesztésére több program is elindulhatna a bizottság ajánlásával. Nagyon fontos feladat a közösség, a lakosság környezettudatossá válása, és ehhez az Önkormányzat tud hathatósan hozzájárulni.

1. A szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása, részletes, magyarázó információs piktogramok segítségével.

Ezekben a tájékoztató táblázatokban a szelektíven gyűjthető műanyagok-papírok jelzéseinek magyarázata szerepel.  Az információt képekkel, fotókkal ellátva lehet kiegészíteni, magyarázni, például azokról a mindennapos csomagoló anyagokról, melyek különlegesen kezelendők, mint a belül fémes csokoládé papír.

Ezeket az információs táblákat valamennyi, az önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában lévő közintézményben el kellene elhelyezni, a szelektív kukák közelében. Olyan helyeken is, melyek üzemeltetése magántulajdonban van, de önkormányzati területen, mint például a szakrendelő büféje.

Amennyiben ez a piktogram összeállítás elkészül, azt a kerületi Zöld Információs Füzetekben is közzé lehet tenni, esetleg olyan formában és anyagban, amit akár a magán, akár a társasházak ki tudnak tenni a szelektív kukák mellé.

A megvalósítás lehet a fentihez hasonló táblázat, ami segíti a kerületi lakókat, mielőtt bedobják a szemetet a tartóba, hiszen ott helyben meg tudják nézni, mit-hova lehet tenni.

2. Komposztáló közösség beindítása a kerület lakótelepein, lakóparkjaiban

Az önkormányzat nagyon helyesen segítséget nyújt a komposztálás népszerűsítésére a kertes házas családoknak, akik komposztáló ládákat igényelhetnek a hivatalban. Azonban a kerületünkben a lakótelepeken vagy újabban lakóparkokban élők nem tudnak részt venni ebben a programban. Viszont a háztartási zöld hulladéknak a kommunális szemétbe dobása nem igazán környezetbarát. A környezettudatos életre való „rászoktatás” egyik eszköze az ún. „komposztáló közösség” létrehozása. Ez azt jelenti, hogy a szerves háztartási hulladékot a közösség tagja külön gyűjtik. Ezeket a komposztálható anyagokat hetente elviszik tőlük, esetleg leadhatják egy, a lakótelepen kijelölt helyen. A közösség lényege az, hogy akiknek viszont szükségük van jó komposztra, azok is bejelentkeznek a közösségbe, és hozzájutnak a komposztálható hulladékhoz.  Megoldás jelenthet az is, ha a kerületi közösségi kertekben kerül felhasználásra és komposztálásra.

A közösségi komposztálásnak a szemlélet formálásában is nagy szerepe van, hiszen így kevesebb hasznos szemét kerül a kommunális kukákba.  Természetesen egy ilyen program előkészítésére és népszerűsítésére erőforrásokat kell biztosítani, szervezést igényel, mivel megbeszéléseket, lakossági fórumokat kell szervezni az előkészítéséhez.

3. Az egyének környezettudatos nevelésének, a szemlélet átalakításának segítése, low-waste, és szelektív kampányokkal.

Low waste és zero-waste szervezetek bevonásával lakossági fórumok, képzések, előadások szervezése. Nagyon sok nonprofit, civil és egyéb szervezet foglalkozik a környezettudatos neveléssel, tájékoztatással. Megfontolandó lenne előadássorozatot szervezni a lakosság számára, ahol a környezettudatos életmóddal kapcsolatos témákat fognánk össze, hiteles előadókkal, prezentációkat, vetítésekkel, termékbemutatókkal összekötve.

A zártláncú televízióban például sokkal hasznosabb lehetne az ilyen tájékoztató filmek vetítése.

A Bizottság az ajánlásokat nem utasította el kategorikusan, ami jó előjel!

Kidolgozására és megvalósításukra viszont csak akkor lenne mód, ha ezeket minél kisebb költséggel és civil szervezetek bevonásával, és azok hathatós segítségével oldanánk meg.

Ezért bármilyen civil ötletet, hozzászólást nagyon szívesen fogadunk!

Kepes Ágnes

Kepes Ágnes

A Kertváros Környezet- és klímavédelmi bizottságának külső tagja. Nézd meg bemutatkozó oldalát és olvasd el további cikkeit!