Csúszdapark: A jó képviselő segíti a rendőrség munkáját!

Emlékeznek arra, hogy egy hónappal ezelőtt 69 napi várakozás után végre választ kaptam a közérdekű adatigénylésemre és megkaptam a csúszdaparkkal kapcsolatos dokumentumokat? Persze nem mindet, mit utólag kiderült. Miután gyerekek sérültek meg súlyosan a választások előtt átadott, majd rögtön lezárt és átépített csúszdákban, a rendőrség nyomozást indított. A kerület polgármestere szerint minden rendben van, ezt többször is elmondta az eddigi testületi üléseken, a gyerekektől és szüleiktől nem kért elnézést, azóta sem.

Az elmúlt egy hónapban megpróbáltam több segítséget is igénybe véve átnézni a projekt több száz oldalas dokumentációját. Megosztanám önökkel az eddigi megállapításaimat:

A legfontosabb

Az eredeti szerződés 11.1 pontja szerint a

Megrendelő a készre jelentést csak akkor fogadja el, ha az elvégzett munka hiánymentes,az építmény rendeltetése szerinti használatra alkalmas

Első körben az önkormányzat „elfelejtette” elküldeni nekem a Műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvet, ezt végül január 21-én megkaptam, és mellékelem most. Ebből kiderül, hogy az Intézményfejlesztési Iroda vezetője vette át az önkormányzat nevében a beruházást.

Laikusként azt gondoltam, hogy a “Generál kivitelező a próbaüzemi eljárásokat lefolytatta, a rendszerek működését az üzemeltetővel ismertette, az oktatásokat megtartotta.” mondat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 7-es pontjában magára a csúszdákra vonatkozott, de miután erre ismét rákérdeztem, az Intézményfejlesztési Iroda vezetője tájékoztatott, hogy „az ivókutak beüzemeléséről kellett készíteni beüzemelési (nyomáspróba) jegyzőkönyvet illetve oktatást a gépészeti rendszerekről és öntöző rendszerről kellett tartani”.

Ezért aztán január 24-én, immár több mint két hete megkérdeztem írásban az irodavezetőt, Kovács Péter polgármestert és Csomor Ervin jegyzőt, hogy:

  1. Kipróbálta-e bárki próbaüzem keretében az átadás előtt a játszótéri játékokat, függetlenül attól, hogy erről nem készült jegyzőkönyv?
  2. Volt-e oktatás tartva az átadás előtt, akár jegyzőkönyvvel, akár a nélkül, arról, hogy hogyan kell a csúszdákat rendeltetésszerűen használni?

Sajnos választ azóta se kaptam erre a szerintem nagyon fontos kérdésre. Ezért sajnos továbbra sem tudom Önöket, a kerület adófizetőit,  arról tájékoztatni, hogy kipróbálta e valaki a csúszdát, és, hogy valaki tartott e oktatást a biztonságos lecsúszásról  mielőtt az önkormányzat ráengedte a gyerekeinket a csúszdára, ahol utána jól összetörték magukat.

A helyzet ugyanis a következő: az eredetileg átadott csúszdának a lejtése kb. 25-27°-os, ezt a tervet a TÜV Rheiland ellenőrizte és jónak találta. De kiszámolta-e valaki, hogy a csúszás végére egy 50 kg-os gyerek mennyire gyorsul fel? És ha nem számolta ki, felelős magatartás-e úgy ráengedni a gyerekeinket erre a csúszdára, hogy előtte nem próbálja ki ezt az önkormányzat egy tesztüzem alkalmával?

Véleményem szerint ez nem felelős magatartás. Különösen nem az, ha az ezzel kapcsolatos (78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet) szövegét nézzük:

3. §7 (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.
(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a 7. mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozatával vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványával igazolja.
(3) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
(4) A saját építésű játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét a kijelölt szervezet a létesítés során ellenőrzi és annak eredményéről egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.
(5) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során – ha az nem felel meg a biztonságossági követelményeknek – a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.
4. § (1) A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.

3. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez
A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei
1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.
2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.
3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító megjelölése.
4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.
5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.
6. Az ajánlott korcsoport.
7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.
8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

További észrevételeim

1. Nem láthatók a csúszdák bejáratánál a figyelmeztető táblák a jegyzőkönyvben, ez szerintem hiányosság.

2. A beruházás a Közbeszerzési Törvény hatálya alá esett, így a megrendelő önkormányzatnak kötelező módon felelős műszaki ellenőrt kellett alkalmaznia. Az általam rendelkezésre bocsájtott dokumentációból nem derült ki, hogy ki volt ez a műszaki ellenőr. Ugyanakkor, a felelős műszaki vezető a vállalkozó részéről már szeptember 30-án kiadta a megfelelőségi nyilatkozatokat a csúszdára (játszótéri eszközök).

3. A vállalkozó a beszerzett csúszdákra a megfelelőségi igazolásokkal rendelkezett, azaz a csúszda önmagában nem volt hibás, vagy veszélyes a vonatkozó nyilatkozatok szerint, extrém esetben lehet persze, hogy a csúszda gyártói hibás volt, és azért okozta a baleseteket; de az is elméleti lehetőség, hogy a megfelelő csúszdákat a vállalkozó nem megfelelően építette be, nagyobb dőlésszögben, vagy más szerelési hibát vétett. Ez olyan műszaki szakmai kérdés, amit csak egy alapos vizsgálat tud kideríteni.

4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint az átadás szeptember 30-án megtörtént, ehhez képest az építési napló még október 1-én is tartalmaz bejegyzéseket, vagyis lehetséges, hogy úgy vették át a csúszdaparkot, hogy nem jelezték azokat a hiányokat írásban, amiket egyébként október 1-én végeztek el.

5. A műszaki ellenőr is felelős, ha a próbaüzem felületes volt, vagy nem terjedt ki minden eszközre.

Remélem, hogy ezzel a hosszú és unalmas bejegyzésemmel tudtam segíteni a rendőrség munkáját, és talán sikerült azoknak a szülőknek is némi tájékoztatást adnom akiknek sajnálatos módon megsérült a gyereke a csúszdaparkban.

Hollai Gábor

Hollai Gábor

A XVI. kerületi önkormányzat képviselőtestületének tagja, a Főváros Vízművek Igazgatósági Tanácsának elnöke. Nézd meg a bemutatkozó oldalát, és olvasd el további cikkeit!