Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a korrupciót politikában

A 2014-es önkormányzati választások előtt.civil szervezetek kidolgozták az “Ez a Minimum” programot amely olyan ajánlásokat fogalmaz meg az önkormányzatok számára amely ajánlások betartása jelentősen visszaszoríthatja a közpénzek lenyúlását.

Akkor 2014-ben 193 képviselőjelölt csatlakozott előzetesen ehhez a programhoz, idén 409-en, köztük természetesen én is, a Momentum összes jelöltjével egyetemben. Íme az a hat fő pont amely mentén az ajánlások megszülettek:

  • Nyilvános működés
  • Közérdekű adatigénylések
  • Átlátható költségvetési gazdálkodás
  • Nyilvános szerződések, közbeszerzések
  • Önkormányzati tulajdonú vállalatok
  • Elszámoltatható döntéshozók

Az önkormányzati választások után a főváros közgyűlése egyhangúlag (Fideszes szavazatokkal is) megszavazta ezt a csomagot, más kerületi önkormányzatokkal egyetemben.
Például a XI. kerületben a Fidesz frakció volt az aki beterjesztette az “Ez a Minimum” programot. Itt nálunk a XVI. kerületben a Közösen a Kertvárosért frakció terjesztette be a múlt heti testületi ülésre ismételten a programot. 
Ha azt gondolják, hogy Kovács Péter és a helyi Fidesz ezt megszavazta, akkor tévednek. egy módosító javaslattal kiherélték az egészet és egy semmitmondó, senkit, semmire nem kötelező nyilatkozatot fogadtak el helyette.

De hát nem mindegy, hogy milyen nyilatkozat? De nem ám! Ugyanis az ” Ez a Minimum” program konkrét ajánlásokat tartalmaz, amit már ma nem tart be a Fidesz a Kertvárosban.
Vegyünk egy pár ilyen konkrét ajánlást, amit nem tartanak be jelenleg Kovács Péterék, pedig a civilek szerint ezen ajánlások átláthatóbb, és korrupciómentesebb működést tennének lehetővé:

A testületi ülés nyilvánossága

Az önkormányzat biztosítsa, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések). Az ötvenezer fő feletti települések automatikusan közvetítsék online a testületi üléseket.

A mi 75 ezres kerületünkben a testületi ülés nincs online közvetítve annak ellenére, hogy Szabó Tamás kabinetvezető például az előző két ülést munkaidőben végigvideózta az önkormányzat kamerájával. Ezeket a felvételeket sem élőben, sem felvételről nem nézhetik meg a kerület polgárai. Az előző testületi ülésen erre rákérdeztem a polgármester úrnál és a jegyzőkönyv 309 oldalán olvashatják Kovács Péter válaszát:

Ugye Kabinetvezető úr az én kérésemre csinál itt ilyen különböző videofelvételeket. Az én kérésemre csinál videofelvételeket és fog majd a Képviselő-testület minden oldaláról videó-felvételeket csinálni. Most ebben az évben ez az oldal van soron, de ez nem jelenti azt, hogy ezt bárhol használni is kellene. Hát ne féljenek a nyilvánosságtól.

Értik? Kérem segítsenek,mert én nem.

Vagyis a mi adónkból Szabó Tamás kabinetvezető fizetést kap azért, hogy 5-6 órán keresztül videózza a testületi ülést a polgármester kérésére, mindenféle felhasználási cél nélkül. De ha már egyszer elkészül a felvétel munkaidőben a mi adónkból fizetett fizetésért, akkor a kerület polgárai miért nem nézhetik meg a képviselő-testületi üléseket akár élőben, akár felvételről? “Hát ne féljenek a nyilvánosságtól!” – ugye Kovács Péter?

Az ülésről készült hangfelvételt sem lehet visszahallgatni. Vajon miért, ha egyszer elkészült a felvétel?  “Hát ne féljenek a nyilvánosságtól!” – ugye Kovács Péter?

Nyilvánosság az adatigényléseknek

A beérkező közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat az önkormányzat a válaszadást követően két héttel anonimizálva közzéteszi.

Én november 2-án fordultam írat-betekintéssel a jegyzőhöz írásban:

A XVI. kerületi önkormányzat 12/2017. (V.19) rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról a 23. paragrafusának (3)-as b) pontja értelmében, a képviselőt feladatainak jobb ellátása érdekében az önkormányzati ügyek egészére kiterjedő irat-betekintési jog illeti meg.

Ezt az írat-betekintési jogomat szeretném gyakorolni. A Reformátorok tere építésének második üteme vállalkozási szerződésében szereplő 11.3 pont értelmében “a műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat. Az átadás-átvételi dokumentáció 3 példány nyomtatott és 1 példány elektronikusan kerül átadásra.”
Ebbe az átadás-átvételi dokumentációba kérem az irat-betekintést.

Kérem jelezze, hogy ezt mikor is mi módon tehetem meg.

Köszönettel,
Hollai Gábor

Erre azóta sem kaptam választ írásban…

Nyilvános vagyonnyilatkozatok

Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán, lehetőleg géppel olvasható formában is.

A fenti ajánlás szellemében az előző ülésen javasoltam az alábbiakat, amit a jegyzőkönyv 306. oldalán olvashatnak:

KOVÁCS PÉTER: Módosító javaslat érkezett: Hollai úrtól szintén ehhez. A következőképpen hangzik: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat közzétételi gyakorlata megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a korábbi önkormányzati cikluson ciklushoz hasonlóan biztosítja, biztosítsa a nyilvánosságot és az eddigiekben megszokott ügyfélbarát szemléletet követve, és szorgalmazza, szorgalmazva végezze vezetői munkáját annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a működés és a gazdálkodás átláthatósága. A Képviselő-testület felkéri az összes képviselőt, hogy 2020-tól tegye az önkormányzat oldalán nyilvánossá a vagyonnyilatkozatát. Felelős: Kovács Péter. Határidő: folyamatos.
Hát ez volt a másik módosító javaslatuk is. Aki ezzel egyetért, kérem igennel ezt jelezze. Szavazzunk!
A Képviselő-testület, 5 igen egyhangúlag nem támogatta ezt a javaslatot.

Vagyis a javaslatomat egy Fideszes képviselő sem támogatta…

Azonban, a Közösen a Kertváros Frakció minden tagja ennek ellenére, az ajánlást megfogadva, januártól felhatalmazza az önkormányzatot, hogy kitegye a honlapjára a vagyonnyilatkozatunkat. Ugyanis mi nemcsak beszélünk az átláthatóságról, hanem teszünk is érte.

(Kiemelt kép: transparency.hu )

Hollai Gábor

Hollai Gábor

A XVI. kerületi önkormányzat képviselőtestületének tagja, a Főváros Vízművek Igazgatósági Tanácsának elnöke. Nézd meg a bemutatkozó oldalát, és olvasd el további cikkeit!